Побудова організаційної структури

Організаційна структура – це основа, на якій будується система управління підприємством. Без ієрархічного дерева оргструктури неможливо виділити центри відповідальності та компетенцій, делегувати повноваження та здійснювати ефективний контроль за діяльністю підприємства.

Організаційна структура та бізнес-процеси нерозривно пов’язані один з одним. Керівники, які відповідають за результати бізнес-процесів, повинні мати достатні повноваження і займати відповідні посади, а співробітники – мати достатню кваліфікацію для виконання своїх функцій.

Дерево оргструктури у Fox Manager

Адміністративне підпорядкування

Програма вміє автоматично будувати графічні схеми організаційної структури з відображенням підпорядкування посад та відділів. На схемі можна відобразити фото, працівників, вакансії, компетенції та відповідальність працівників.

Взаємодії в організаційній структурі

Функціональні зв’язки

На схемі оргструктури також можна показувати взаємодії працівників у бізнес-процесах та функціональні зв’язки при виконанні окремих проєктів або задач. Програма формує схеми автоматично із бази даних, але користувач має змогу вносити зміни вручну.

Взаємодії в організаційній структурі
Шаблони оргструктури

Вимоги до посад

Для кожної посади можна визначити права та відповідальність, а також сформулювати вимоги до компетенцій, професій та особистих якостей співробітників, які її обіймають. У вашому розпорядженні багато шаблонів для типових посад, які можна використовувати при побудові своєї структури.

Посадова інструкція у Fox Manager

Звіти по структурі

Побудувавши структуру та бізнес-процеси ви зможете сформувати посадові інструкції, положення про підрозділи, кваліфікаційні вимоги для вакантних посад. Зовнішній вигляд звітів можна налаштувати у візуальному редакторі шаблонів. Також є можливість вивести дані на корпоративний портал.

Посадова інструкція у Fox Manager

Спробувати безкоштовно

To top